Очакваме ви на Premium Sourcing, щанд C3– 6/7 септември 2017 в Париж.