Използвайки текстилът за сюблимация на Аглика, ще имате възможност да създавате изключителни дизайни на кърпи, одеяла, възглавници и други.