Доставка и плащане

ДОСТАВКА

Доставката на всички артикули в нашия електронен магазин ще се осъществява чрез куриерска компания SPEEDY. Стойността й се начислява преди финализиране на поръчката. 

Независимо от точка 7 от Общите ни условия по отношение на наличността на продуктите и освен при извънредни обстоятелства, ще се стремим да изпращаме поръчката, състояща се от продуктите, посочени във всяко потвърждение за доставка преди посочената в потвърждението дата за въпросната доставка или, ако няма посочена дата за доставка, в очакваните срокове, посочени при избора на начин за доставка и при всички случаи, в рамките на максимален период от 30 дни от датата на потвърждението на поръчката.
Въпреки това може да има закъснения по причини като например персонализиране на продукти, настъпване на непредвидени обстоятелства или зоната на доставка.
Ако по някаква причина не сме в състояние да спазим срока на доставката, ще Ви информираме за положението и ще Ви дадем възможност да продължите с покупката, насрочвайки нова дата за доставка, или да анулирате поръчката с пълно възстановяване на платената сума. Имайте предвид, че при всички положения ние не правим доставки до дома в събота или неделя. За целите на настоящите Общи условия, доставката може да се счита за осъществена или поръчката доставена, когато Вие или посочена от Вас трета страна, с изключение на превозвача придобиете владение на стоките, което ще бъде доказано с подписването на разписката на договорения за доставка адрес.
НЕСПОСОБНОСТ ЗА ДОСТАВЯНЕ
Ако не е възможно да Ви доставим поръчката, ще се опитаме да намерим сигурно място, за да Ви я оставим. Ако не можем да намери сигурно място, поръчката Ви ще бъде върната в нашия склад. Също така ще оставим съобщение с обяснение къде се намира Вашата поръчка и какво да направите, за да Ви я доставим отново. Ако отсъствате от мястото на доставка в договореното време, ще Ви помолим да се свържете с нас, за да организираме доставка в друг ден.
Ако след 30 дни Вашата поръчка е все още в състояние на доставка, тя не може да бъде доставена по независещи от нас причини, и ще разбираме това, като желание от Ваша страна да прекратите Договора и той ще бъде прекратен. В резултат на прекратяване на Споразумението ще Ви възстановим всички получени плащания, с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от Вашия избор на начин на доставка, различен от нормалния, който предлагаме, без ненужна забава и при всички случаи в срок от 14 дни, считано от датата, на която настоящото споразумение е било прекратено.
Имайте предвид, че транспортните разходи от прекратяването на Договора може да бъдат начислени допълнително и че ние ще имаме право да Ви ги прехвърлим.

ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

Цената на продуктите ще бъде тази, която е посочена във всеки един момент на нашия сайт, освен когато става дума за очевидна грешка. Въпреки че полагаме всички усилия, за да се гарантираме, че поместените на уебстраницата цени са верни, грешка винаги може да бъде допусната. Ако открием грешка в цената на някой от продуктите, които сте поръчали, ще Ви информираме в най- кратък срок и ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката с коректната цена или да я анулирате. Ако не сме в състояние да се свържем с Вас, поръчката ще се счита за анулирана и всички платени суми ще Ви бъдат възстановени в пълен размер.

Не сме задължени да Ви предоставяме който и да било продукт на неправилната по-ниска цена (дори и в случаите, когато сме изпратили потвърждение за доставка), ако грешката в цената е явна и несъмнена, и може да бъде разумно призната от Вас като неправилна цена.

Цените на сайта са с включен ДДС, но не включват разходите за доставка, които се добавят към общата цена, както е посочено в нашия Наръчник за пазаруване – Разходи за доставка.

Цените могат да бъдат променяни във всеки един момент. Освен предвиденото по-горе обаче, промените няма да засягат поръчките, за които сме изпратили потвърждение на поръчката.

След като сте маркирали всички артикули, които желаете да закупите и те са били добавени към Вашата кошница, следващата стъпка ще бъде поръчката да бъде обработена и плащането – извършено. За целта трябва да следвате етапите на процеса на пазаруване, като попълвате или проверявате исканата информация на всяка стъпка. Освен това, по време на процеса на покупката, преди плащането, можете да променяте елементи от своята поръчка. Подробно описание на процеса на покупка е предоставено в Наръчника на пазаруване. Също така, ако сте регистриран потребител, ще имате достъп до списък с всички извършени от Вас поръчки, който можете да намерите в раздел „Моят профил“.

Като начин на плащане можете да използвате карти Visa и Mastercard. След като направите своя избор, автоматично се прехвърляте към страницата на банка ДСК. 

Когато кликнете върху „Разреши плащането”, Вие потвърждавате, че кредитната карта е Ваша.

Кредитните карти са обект на проверка и оторизация от организацията, издала картата, но ако въпросната организация не разреши плащането, ние не носим отговорност за каквото и да е забавяне или неизпълнение на доставката, и няма да можем да сключим какъвто и да било Договор с Вас.

Работим в местна валута и няма да налагаме други допълнителни такси или комисионни. В случай, че има разлики между удържаните/възстановените суми от/по кредитната Ви карта и цената, посочена при плащането/потвърдената сума за възстановяване, се свържете с Вашия банков клон, за да получите допълнителна информация за банковите разходи, свързани с тази трансакция. 

Плащането с банкова карта се извършва на платежната страница на обслужващата ни банка, като тези данни не се съхраняват от Аглика Трейд ООД.

Максималният размер на единична транзакция е 2000 /две хиляди/ лв. 

Вие изрично ни упълномощавате да издадем фактура за плащане по електронен път. Независимо от това, във всеки един момент можете свободно да изразите желанието си да получите фактура в хартиен формат, при което ще Ви я издадем и ще Ви я изпратим в искания формат.